1. Společnost Beatworx s.r.o. se sídlem Prokopovo náměstí 148/15, 130 00 Praha 3, IČO 08262021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 239394 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Beatworx“), pořádá tuto soutěž o vstupenky na festival Let It Roll 2020 a trika z oficiální merchandise nabídky festivalu Let It Roll (dále jen „Soutěž“). Postup a pravidla této soutěže naleznete níže (dále jen „Pravidla“).

2. Soutěž probíhá od 6. 4. do 15. 6. 2020 (dále jen „Soutěžní období“).

3. Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 15 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří v Soutěžním období zašlou vyplněnou anketu Top 100 DnB by Let It Roll zveřejněnou Pořadatelem na stránkách https://www.top10dnb.cz/ (dále jen „Anketa“) a zaškrtnou souhlas se zařazením do soutěže. Odeslání ankety není podmíněno účastí v této soutěži. Soutěžící má k dispozici 5 hlasů v anketě, ale anketu může vyplnit pouze jednou. Stejně tak do slosování o výhru může být Soutěžící zařazen pouze jednou. Každý Soutěžící může získat v této Soutěži jen jednu Výhru.

5. Ze Soutěžících bude Pořadatelem vylosováno 20 Soutěžících (dále jen „Výherci“), kteří získají tyto výhry:

1.-5. místo = vstupenka na Let It Roll 2020 zdarma na jméno výherce. Výhra je nepřenosná a bude řešena zapsáním jména a příjmení výherce na guestlist akce. Výherce vstupenku uplatní tak, že v době konání akce na Akreditacích u vstupu na akci předloží občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti s fotkou) a bude vpuštěn do areálu akce.

6.-10. místo = Vstupenka na Bus Parties + voucher na triko z oficiálního Let It Roll merchandise. Voucher bude výhercům zaslán na e-mail poskytnutý ve formuláři ankety. Výherce musí voucher uplatnit u stánku Merchandise na Let It Roll 2020.

11.-20. místo = voucher na triko z oficiálního Let It Roll merchandise. Voucher bude výhercům zaslán na e-mail poskytnutý ve formuláři ankety. Výherce musí voucher uplatnit u stánku Merchandise na Let It Roll 2020.

6. Pořadatel informuje Výherce prostřednictvím e-mailu nejpozději do týdne od ukončení ankety Top 10 DnB by Let It Roll. V případě výhry vstupenky na festival je výherce povinen se Pořadateli ozvat zpět do 5 pracovních dnů od odeslání e-mailu pořadatelem a potvrdit pravost svého jména. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Pořadatel nárok na vylosování jiného výherce, který Výhru získá.

7. Odesláním ankety vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení, e-mailová adresa. Pořadatel je oprávněn údaje zpracovávat pro účely této Soutěže, a to do doby trvání festivalu Let It Roll 2020. Souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@letitroll.cz. Pokud však Soutěžící odvolá souhlas před ukončením Soutěže, nemůže dále figurovat mezi soutěžícími, natož výherci.

8. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení Výhry poštou. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly či se snažili Pravidla soutěže jakkoliv obcházet/porušovat.