Zásady ochrany osobních údajů

V rámci pořádání ankety a soutěže prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel Beatworx, s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno (a příjmení), e-mailová adresa a obsah odpovědi. Vyplněním tohoto formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely zasílání svých newsletterů, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po vyhodnocení soutěže jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.

Scroll to Top