V rámci pořádání ankety a soutěže prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel Beatworx, s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno (a příjmení), e-mailová adresa a obsah odpovědi. Vyplněním tohoto formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely zasílání svých newsletterů, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po vyhodnocení soutěže jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.